Szkolenia

Jak przygotować się do zmian wynikających z rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z 5.04.17 w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozp. (WE) 178/2002 i 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG.
Czwartek 6 września 2018

Dlaczego warto uczestniczyć  w szkoleniu?Szkolenie ma celu wskazanie kluczowych zagadnień opublikowanych w rozporządzeniu w wyniku których będzie wymagane przemodelowanie działań związanych z wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu i do używania wyrobów medycznych.   Podczas szkolenia:- ...

Analizy na zlecenie – wymagania stawiane laboratoriom kontraktowym.
Środa 12 września 2018

Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszamy na szkolenie typu master class (praktyk- praktykom), poświęcone analizom na zlecenie. Na szkoleniu w sposób praktyczny będziecie mieli Państwo możliwość dowiedzieć się, jak spełnić wymagania prawne i optymalnie zaplanować prace mające na celu wy...

Studium przypadku rozwoju produktu dla formy stałej zgodnie z wytyczną ICH Q8 oraz elementami wytycznych ICHQ9 i ICHQ10.
Piątek 14 września 2018

Dlaczego warto uczestniczyć  w szkoleniu?- dowiesz się jak w praktyce zastosować wytyczne ICH Q8, Q9 i Q10- poznasz zasady tworzenia założeń projektowych i harmonogramu- dowiesz się co powinna zawierać karta projektu- zapoznasz się z planem prac na każdym etapie rozwoju produktu- dowiesz ...

Możliwość ograniczenia zakresu badań materiałów wyjściowych: jak spełnić wymagania GMP.
Wtorek 18 września 2018

Szanowni Państwo,uprzejmie zapraszamy na szkolenie typu master class (praktyk- praktykom), poświęcone Dobrej Praktyce Dokumentowania w wytwórni farmaceutycznej. Na szkoleniu w sposób praktyczny będziecie mieli Państwo możliwość dowiedzieć się, w jaki sposób ograniczyć zakres badań mat...

Zarządzanie ryzykiem jakości w wytwarzaniu produktów leczniczych w świetle aktualnych wymagań.
Czwartek 20 września 2018

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?W trakcie wdrażania wytycznych ICH Q9 podejście oparte na ryzyku nabierało coraz większego znaczenia. Jednocześnie zmiany wytycznych  GMP wprowadzały kolejne wymagania w tym zakresie, następne są już zaplanowane. Celem szkolenia jest podanie praktyc...

Obowiązki i rola QP w ujęciu zmienionego Aneksu 16.
Wtorek 25 września 2018

Dlaczego warto uczestniczyć  w szkoleniu?Nowy Aneks 16 uwzględnia gwałtowne zmiany zachodzące w ostatnich latach w krajobrazie farmaceutycznym. Ocenia się, że w znacznym stopniu dotyczy niemal każdej zmiany w prawodawstwie, która  miała miejsce w ciągu ostatnich czternastu lat. Wszystkie...

Zanieczyszczenia krzyżowe w Kontroli Jakości – jak zaplanować pracę, aby ich unikać.
Czwartek 27 września 2018

Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszamy na szkolenie typu master class (praktyk- praktykom), poświęcone zanieczyszczeniom krzyżowym w Kontroli Jakości. Na szkoleniu w sposób praktyczny będziecie mieli Państwo możliwość dowiedzieć się, jak unikać ich wystąpieniu w czasie poboru prób i ...

Analiza ryzyka w dziale Kontroli Jakości – jak wybrnąć z trudnej sytuacji, przykłady zastosowań.
Środa 3 października 2018

Wykładowca - Jolanta Małgorzata KowalskaDoktor nauk biologicznych w zakresie biochemii.Wieloletnia praktyka w przemyśle farmaceutycznym (13 lat).Praca na stanowiskach: Specjalisty ds. Systemu Zapewnienia Jakości, Osoby upoważnionej do zwalniania substancji API, Osoby Wykwalifikowanej, Zastępcy...

Znaczenie i optymalizacja procesu uwalniania w przemyśle farmaceutycznym w świetle nowych wytycznych (QWP/336031/2017).
Piątek 5 października 2018

Cel: Wykazanie dyskryminującego charakteru metody uwalniania oraz równoważności farmaceutycznej preparatów zgodnie z wytyczną.Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?- dowiesz się na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas opracowania warunków uwalniania- poznasz system kwalifika...

Dobra praktyka laboratoryjna i integralność danych w Kontroli Jakości.
Wtorek 9 października 2018

Wykładowca - Małgorzata JakóbiecAbsolwentka Politechniki Łódzkiej - Wydział Chemii Spożywczej / Biochemia Techniczna oraz Podyplomowego Studium Farmacji Przemysłowej.30 lat pracy w przemyśle farmaceutycznym na stanowiskach od specjalisty technologa w laboratorium, poprzez kierownika działu...

Odchylenia w dziale Kontroli Jakości – praktyczne wskazówki postępowania.
Piątek 12 października 2018

Wykładowca - Jolanta Małgorzata KowalskaDoktor nauk biologicznych w zakresie biochemii.Wieloletnia praktyka w przemyśle farmaceutycznym (13 lat).Praca na stanowiskach: Specjalisty ds. Systemu Zapewnienia Jakości, Osoby upoważnionej do zwalniania substancji API, Osoby Wykwalifikowanej, Zastępcy...

Zarządzanie podłożami w laboratorium mikrobiologicznym zgodnie z wytycznymi GMP i FP.
Wtorek 16 października 2018

Szanowni Państwo,Szkolenie typu master class  (praktyk – praktykom)  z zakresu Zarządzania Jakością pożywek w laboratorium mikrobiologicznym w produkcji niesterylnej. Na  szkoleniu w sposób szczegółowy zostanie omówiona aktualizacja wymagań w zakresie nadzorowania podłoży mikrobiolo...

Walidacja czyszczenia - opracowanie i walidacja metody analitycznej, obliczanie kryterium akceptacji na podstawie danych toksykologicznych.
Czwartek 18 października 2018

Dlaczego warto uczestniczyć  w szkoleniu?- dowiesz się jak przeprowadzić analizę ryzyka aby wytypować „najgorszy przypadek” - dowiesz się jak opracować i zwalidować metodę analityczna służącą do oceny czystości ciągu produkcyjnego- dowiesz się jak wyznaczyć wydajność próbkow...

Zastosowanie arkuszy Excel w Kontroli Jakości – jak spełnić wymagania GMP.
Wtorek 23 października 2018

Wykładowca - Jolanta Małgorzata KowalskaDoktor nauk biologicznych w zakresie biochemii.Wieloletnia praktyka w przemyśle farmaceutycznym (13 lat).Praca na stanowiskach: Specjalisty ds. Systemu Zapewnienia Jakości, Osoby upoważnionej do zwalniania substancji API, Osoby Wykwalifikowanej, Zastępcy...

Postępowanie wyjaśniające i system CAPA (zrozumienie wymagań systemu dla skutecznej realizacji działań).
Wtorek 30 października 2018

Wykładowca - Małgorzata JakóbiecAbsolwentka Politechniki Łódzkiej - Wydział Chemii Spożywczej / Biochemia Techniczna oraz Podyplomowego Studium Farmacji Przemysłowej.30 lat pracy w przemyśle farmaceutycznym na stanowiskach od specjalisty technologa w laboratorium, poprzez kierownika działu...

Dokumentacja w farmaceutycznym systemie jakości – znaczenie utrzymania kompleksowego systemu dokumentacji.
Wtorek 6 listopada 2018

Wykładowca - Małgorzata JakóbiecAbsolwentka Politechniki Łódzkiej - Wydział Chemii Spożywczej / Biochemia Techniczna oraz Podyplomowego Studium Farmacji Przemysłowej.30 lat pracy w przemyśle farmaceutycznym na stanowiskach od specjalisty technologa w laboratorium, poprzez kierownika działu...

GMP w dziale badań i rozwoju.
Piątek 9 listopada 2018

Wykładowca - Jolanta Małgorzata KowalskaDoktor nauk biologicznych w zakresie biochemii.Wieloletnia praktyka w przemyśle farmaceutycznym (13 lat).Praca na stanowiskach: Specjalisty ds. Systemu Zapewnienia Jakości, Osoby upoważnionej do zwalniania substancji API, Osoby Wykwalifikowanej, Zastępcy...

Transfer metod analitycznych w praktyce.
Wtorek 13 listopada 2018

Wykładowca - Anetta AndrzejczakMagister inżynier Politechniki Łódzkiej - Wydział Chemii Ogólnej i Nieorganicznej.Ponad 25 lat pracy w przemyśle farmaceutycznym na stanowiskach:- Technologa,- Koordynatora Zespołu Analitycznego,- Kierownika Laboratorium Analitycznego w R&D.Kierownik wielu ...

Dobra Praktyka Dystrybucji API i substancji pomocniczych – integralność i zarządzanie łańcuchem dostaw.
Piątek 16 listopada 2018

Wykładowca - Małgorzata JakóbiecAbsolwentka Politechniki Łódzkiej - Wydział Chemii Spożywczej / Biochemia Techniczna oraz Podyplomowego Studium Farmacji Przemysłowej.30 lat pracy w przemyśle farmaceutycznym na stanowiskach od specjalisty technologa w laboratorium, poprzez kierownika działu...

Wskaźniki jakości w Kontroli Jakości – możliwość doskonalenia obszaru.
Wtorek 20 listopada 2018

Wykładowca - Jolanta Małgorzata KowalskaDoktor nauk biologicznych w zakresie biochemii.Wieloletnia praktyka w przemyśle farmaceutycznym (13 lat).Praca na stanowiskach: Specjalisty ds. Systemu Zapewnienia Jakości, Osoby upoważnionej do zwalniania substancji API, Osoby Wykwalifikowanej, Zastępcy...
1
2
Logowanie
login:
hasło:
  Zaloguj
Jeśli nie masz jeszcze loginu i hasła zarejestruj się
Szkolenia
Newsletter
Chcesz być na bieżąco informowany
o naszych szkoleniach, zapisz się na nasz newslleter.
Wpisz swój adres e-mail.

 

  

 

 >